Rodový strom

Rodokmen, nebo Vývod je graf reprezentující rodinné vztahy v tradiční stromové struktuře. Podrobnější rodokmen používaný v medicíně, genealogii a pro sociální práce je známý jako genogram.

Genealogická data mohou být reprezentována v několika formátech, např. jako rodokmen předků nebo graf. Rodokmeny jsou často prezentovány s nejstarší generací nahoře a novější generace dole. Vývod, strom ukazující předky jednotlivce, se více podobají stromu - jsou širší nahoře než dole. V některých grafech rodového původu je výchozí jednotlivec na levé straně a jeho předci na pravé straně. Rozrod, který zobrazuje všechny potomky jednotlivce, bude nejužší nahoře.

Rodokmen může mít mnoho motivů. Může zahrnovat všechny přímé potomky jednotlivce, nebo všechny známé předky žijící osoby. Další by mohly zahrnovat všechny osoby stejného příjmení (např. mužská linie). Ještě další možností je vytvořit strom včetně všech držitelů určité funkce, např. panovníci. K tomu je nutné mít v evidenci všechny vazby mezi dynastiemi.

Rodokmeny

Rodokmen je nejjednodušší genealogická tabulka, která uvádí předky výchozí osoby (střena) pouze po otcovské linii. Sleduje tedy pouze mužské předky - otce, děda, praděda atd., přičemž o manželkách jsou uvedeny pouze základní informace (jméno, životní data). Jedná se o genealogickou tabulku, která poskytuje přehled pouze o části předků výchozí osoby, častěji se pro zobrazení rodinného stromu využívá vývod, pro který se často označení rodokmen nesprávně používá.

Na počítači lze v dnešní době jednoduše ztvárnit rodokmen a další formy genealogických tabulek pomocí nejrůznějšího specializovaného softwaru.

Tajemství rodu

Takto se nazývá dokumetární pořad české televize s genealogickou tématikou, vysílaný od ledna 2013 podle licence původního britského formátu Kdo si myslíš, že jsi?. BBC jej vysílala při zahájení české verze nejméně devět sezón a stal se z něho nejsledovanější dokumentární pořad na britských televizích.
V pořadu lze vypozorovat mnoho způsobů, jak postupovat při hledání informací a jaké jejich různé zdroje existují.
Více informací a archiv pořadu na stránkách ČT.


London property | Smarter Planet | Katalog sluzeb | Fotografovani | Immobilien Wien | Svatby | 3D foto a video | European Realty Center