Církevní prameny

Znalost alespoň nejdůležitějších pramenů s církevní a náboženskou problematikou, obsahujících informace o obyvatelstvu, je pro rodopisce velmi důležitá. To proto, že po nich sáhne tehdy, až se ve svém bádání dostane do období, kdy v oblasti jeho zájmu matriky ještě nebyly vedeny, a gruntovní knihy, urbáře a podobné dokumenty se nedochovaly.

Pro rodopisce jsou hlavní čtyři základní prameny, které by neměly zůstat bez povšimnutí. Jsou to:
•    registra desátků kněžských,
•    účetní a jiné doklady zádušních pokladen,
•    Soupis poddaných podle víry z roku 1651 a
•    zpovědní seznamy Arcidiecéze pražské ze závěrečného období rekatolizace naší země.

Podrobněji na www.genea.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right