K založení těchto stránek vedla myšlenka vytvoření celosvětového rodokmenu, se kterou již přišlo více skupin. Bohužel jediný nadnárodní rodokmen je prakticky nerealizovatelný, protože průběžně vznikají genealogická řešení, která se liší svými možnostmi, rozsahem, lokalizací a dalším zaměřením. Každý projekt má nějakou výhodu, pro kterou ho uživatelé preferují a volí si příslušnou aplikaci pro vložení rodinných údajů a spojit je v jediný není možné, protože současní tvůrci a provozovatelé genealogických produktů se nebudou chtít nikdy vzdát dat uživatelů, potažmo zdroje svých zisků. Jedinou možností se zdá být univerzální exportní formát pro přenesení informací mezi projekty. Pokusíme se zde nastínit základní možnosti výše uvedených problémů.

Na portálu jsou veřejně a výhradně pouze bezplatně vystaveny české i světové rodokmeny, které se nám doposud podařilo dohledat nebo sestavit. Na doplnění a získání nových údajů se neustále pracuje. Na požádáni poskytujeme přístup pro úpravy rodokmenu. Velmi uvítáme poskytnutí hromadných dat ve formátu GEDCOM nebo jiném.
Premyslovci
Přemyslovci
Vítek z Prčice
Vítkovci
Rožmberkové
Erb dynastie Jagelonců
Jagellonci
Luxembourg
Lucemburkové
Lobkovicové
Lobkowiczové
Habsbursko-Lotrinští
Habsburkové
Schwarzenberg - Vyobrazení rodového znaku v podobě po roce 1599
Schwarzenbergové
Znak Království českého Znak Markrabství moravského Znak Vévodství slezského
Panovníci a prezidenti

Projekty


České


Wikipedie


SW a online komunity

Jak najít příbuzné

Hledáte-li informace o své rodině, bohužel je s velkou pravděpodobností nenajdete v již zpracovaných internetových rodokmenech, i když možné to je. Komplexní světové databáze obsahují především údaje o veřejně známých osobách a případně o jejich příbuzenských vztazích. Například v naší evidenci momentálně máme desítky tisíc záznamů, což je naprosto zanedbatelné číslo - byť pouze ve srovnání s žijící evropskou populací.

Všem, kdo hledají, lze doporučit prostudování článků věnovaných genealogii, na které zde odkazujeme (například Genea, Matriční rozcestník, Badatelna, CGSI). Tam najdete užitečné návody, jak při hledání informací postupovat. Obvykle je nutné hledání v matrikách, které nemusí být dostupné na internetu. Jejich přehled najdete mj. na stránkách Genea.

Příbuzné lze někdy najít i na internetových portálech, zaměřených na rodokmeny pro veřejnost. Na největší z nich naleznete odkazy na našich stránkách včetně obecného srovnání a s návodem, jak s nimy pracovat. Služby pro vyhledání osob jsou často zpoplatněné a jako zdroje informací jim slouží zahraniční archivované evidence, například seznamy přistěhovalců, seznamy vojáků světových válek, atp.

Další informace


Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict

London property | Smarter Planet | Katalog sluzeb | Fotografovani | Immobilien Wien | Svatby | 3D foto a video | European Realty Center