Co mohu zjistit pomoci Y-DNA testu?

Dědičnost všech organismů této planety je kódována do posloupnosti sekvence 4 různých molekul vytvářející řetězec (u člověka A,T,G,C). Člověk, stejně jako všichni živočichové, rostliny a vyšší houby mají tento řetězec tvořený dvěma spirálovitě zatočenými vlákny. Tato spirálovitě zatočená dvojšroubovice se nazývá DNA (z angl. DeoxyriboNucleid Acid, neboli Deoxyribonukleová kyselina, DNK).

Co je principem testu?
Jak test probíhá?
Co je výsledkem testu?
Jaký je vztah mezi haplotypem a haplogrupou?
Mohu své výsledky hodnot Y-DYS markerů porovnat s databázemi?
Jak mohu využít Y-DNA test pro rodinnou genealogii?

Podrobně na www.genebaze.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right