Genealogické DNA testy

V DNA existují konzervované (neměnné) oblasti, nesoucí informace po mnoho generací zcela nezměněné. Tyto oblasti jsou obsaženy mimo jiné v Y chromozomální DNA (Y-DNA) a mitochondriální DNA (mtDNA). Y-DNA se předává z otce na syna a genetickou analýzou konzervovaných oblastí na Y-DNA je možné odhalit původ, historii a společné prapředky dané otcovské linie. mtDNA je přenášena od matky. Zdědí jí každý potomek, ale jen dcery jsou schopny tuto mtDNA přenášet dále.

Podrobně na www.genomia.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right