Genetická analýza QGEN

Izolace nukleových kyselin
Polymerázová řetězová reakce
End-point PCR
Elektroforéza
Real-time PCR

Sekvenování

iScan
Hybridizace DNA
Skenování
Analýza dat
Zpracování dat

Vyšetření karyotypu

Fluorescenční in situ hybridizace

Analýza mitochondriální DNA

Analýza Y chromozomu

RFLP

Podrobně na www.qgen.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right