Geneticky podmíněné choroby

Choroby autozomálně recesivně dědičné
Fenylketonurie
Galaktosemie
Cystická fibrosa
Leprechaunismus
Friedreichova ataxie

Choroby autozomálně dominantně dědičné
Familiární hypercholesterolemie
Syndaktylie, polydaktylie
Brachydaktylie
Arachnodaktylie
Huntingtnova chorea
Marfanův syndrom
Leidenská mutace
Osteogenesis imperfecta

Choroby gonozomálně dědičné
Hemofilie
Daltonismus
Svalové dystrofie
Syndrom fragilního X chromozomu
Vitamin D rezistentní rachitis

Globinová onemocnění
Srpková anemie
Thalasémie

Mitochondriálně dědičné choroby
Leberova atrofie optiku

Podrobně na www.genetika-biologie.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right