Genetika populací

Druhy populací
- Autogamická populace
- Alogamická populace
- Panmiktická populace

Zákon Hardyho-Weinbergův

Vlivy působící na genofond populace
a) Mutační tlak
b) Selekční tlak
c) Migrace
d) Genetický drift

Podrobně na www.genetika-biologie.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right