Informace o katastrech

Velmi obsáhlý popis pana M. Čecha, co najít v jakém katastru.
- Berní rula
- Revisitace berní ruly
- Tereziánský katastr
- Poddanská přiznání - "fase"
- Okulární (očitá) visitace
- První tereziánský katastr
- Druhý tereziánský katastr
- Josefský katastr
- Urbariální smlouvy
- Tereziánsko-josefský katastr
- První lánová visitace
- Seznam komínů
- Lánový rejstřík
- Matrika pozemkového výnosu
- Stabilní katastr
- Reambulovaný katastr
- Evidovaný katastr
- Pozemkový katastr

Najdete na www.genea.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right