Jak na sestavení

Návodný dokument pro postup při sestavování rodokmenu

Základní genealogické pojmy
Rodopisné značky
Jak začít?
Základní genealogická literatura
Archivní síť
Bádání v archivu
Matriky
Křestní zápisy
Oddací zápisy
Úmrtní zápisy
Praktický příklad vyhledávání
Další prameny –katastry, pozemkové knihy, urbáře, indikační skici atd.

Stáhnete z actapublica.eu

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right