Matriky na internetu

Stránky České genealogické a heraldické společnosti v Praze (ČGHSP) s informacemi o postupu a výsledku digitalizace archivních materiálů v archivech.

Digitalizace matrik začala v ČR cca v roce 2007, ale reálné výsledky přinesla až během roku 2008 - jako první v SOA v Třeboni. Dokončení digitalizace matrik pro celou ČR bylo plánováno v roce 2011, ale stále pokračuje. Po digitalizaci matrik je plánována digitalizace dalších archivních pramenů jako jsou obecní a školní kroniky nebo gruntovní knihy. Dlouhodobé projekty digitalizace většinou iniciovala americká genealogická společnost (Family Search, což je organizace zřízená církví The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, známé také jako Mormoni), která nabídla archivům techniku, pracovníky i zpracování dat. Navázané projekty zpřístupnění matrik byly prováděny samostatně po oblastních archivech a v různém rozsahu podle možností a záměru jednotlivých archivů. Matriky jsou také paralelně uloženy na stránkách beta.familysearch.org (prozatímní beta verze), kde můžete nalézt i další země.

Podrobně na www.genealogie.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right