Zákony dědičnosti

Budeme-li se zabývat dědičností znaků, je důležité si uvědomit, jakým způsobem se příslušný druh rozmnožuje. Například u člověka, který se rozmnožuje pohlavně, získává nový jedinec polovinu genetické informace od otce a polovinu od matky.

V následujících odstavcích se věnujeme základním zákonitostem dědičnosti (vztažených na eukaryotní organismy).
- Autozomální dědičnost kvalitativních znaků (Mendelovská dědičnost)
- Gonozomální dědičnost

Podrobně na www.genetika-biologie.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right