Jagellonci byli panovnická dynastie, pocházející z Litevského velkoknížectví. Kromě Litvy vládli také v Polském království (1385–1572), v Zemích Koruny České (1471–1526) a v Uherském království (1490–1526).

Copyright © 2021 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex