Matriční rozcestník Digitálního archivu SOA Třeboň

Matriční knihy, které splnily zákonem předepsané skartační lhůty (100 let pro knihy narozených a 75 let pro knihy oddaných a zemřelých) jsou podle matriční působnosti uloženy v osmi níže uvedených archivech.

Archiv hlavního města Prahy
http://www.ahmp.cz
Matriční působnost: hlavní město Praha
Matriky on-line: http://www.ahmp.cz/katalog

Moravský zemský archiv v Brně
http://www.mza.cz
Matriční působnost: kraj Vysočina (kromě bývalých okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod), Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
Matriky on-line: http://actapublica.eu

Státní oblastní archiv v Litoměřicích
http://www.soalitomerice.cz
Matriční působnost: Ústecký kraj a Liberecký kraj
Matriky on-line: http://matriky.soalitomerice.cz

Státní oblastní archiv v Plzni
http://www.soaplzen.cz
Matriční působnost: Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
Matriky on-line: http://www.portafontium.eu

Státní oblastní archiv v Praze
http://www.soapraha.cz
Matriční působnost: Středočeský kraj
Matriky on-line: http://ebadatelna.soapraha.cz

Státní oblastní archiv v Třeboni
http://www.ceskearchivy.cz
Matriční působnost: Jihočeský kraj (včetně bývalého okresu Pelhřimov)
Matriky on-line: http://digi.ceskearchivy.cz

Státní oblastní archiv v Zámrsku
http://www.vychodoceskearchivy.cz
Matriční působnost: Královéhradecký kraj a Pardubický kraj (včetně bývalého okresu Havlíčkův Brod)
Matriky on-line: http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky

Zemský archiv v Opavě
http://www.archives.cz
Matriční působnost: Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Matriky on-line: http://digi.archives.cz

Krajskou příslušnost určité lokality v ČR najdete na http://mesta.obce.cz
Pro jižní Čechy můžete využít náš Zeměpisný rejstřík

digi.ceskearchivy.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right