Metody analýzy nukleových kyselin

Analýza nukleových kyselin je založena na dvou zásadních přístupech:

  • množení DNA: v živých organismech nebo in vitro chemickým procesem (PCR)
  • molekulární hybridizace

Aplikace:

  • analýza struktury genu, mapování, funkce
  • analýza geneticky podmíněných onemocnění
  • prenatální diagnostika
  • detekce nosičů mutovaných alel
  • diagnostika a patogeneze onemocnění
  • biosyntéza – insulin, růstový hormon...
  • léčba genetických onemocnění – genová terapie
  • základní objev pro rozvoj

Podrobně na www.wikiskripta.eu

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right