Mutace

Mutace jsou odchylky od normální genetické informace. Význam těchto odchylek je různý, uplatňují se například v evoluci, ale často je jejich efekt vyloženě škodlivý.

Mutace genomové
Haploid, diploid ,triploid and tetraploid

Mutace chromozomové
Duplikace
Delece
Inzerce
Inverze
Translokace
Izochromozom
Ring chromozom
Fragmentace
Marker chromozom

Genové mutace
Adice (inzerce)
Delece
Substituce

Dynamické mutace

Somatické a gametické mutace

Význam mutací

Podrobně na www.genetika-biologie.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right