Akademie heraldických nauk České republiky

Cílem Akademie je podpora bádání v oblasti pomocných věd historických, zejména pak heraldiky, genealogie, faleristiky, vexilologie a sfragistiky. Za tímto účelem Akademie organizuje výměnu informací mezi členy, zejména pak pořádáním přednášek, vydáváním odborných publikací a časopisů, a provozováním webových stránek. Akademie vydává odborná stanoviska v oboru heraldiky a může registrovat erby, pečetě, vlajky a odznaky.

www.ahn-cr.info

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right