Zemská stavovská rodová unie

ZSRU je občanské sdružení obyvatel Čech, Moravy a Slezska, které se zabývá pěstováním rodových tradic svých členů. Cílem je zachovat povědomí o rodové příslušnosti a dále rozvíjet tradice svého rodu.

Vzorem uchování rodových tradic jsou šlechtické rody. ZSRU ovšem nesdružuje jen šlechtice podle původu, ale zejména stejně smýšlející občany, v pravém slova smyslu tohoto významu, tedy osoby, které jsou schopny konat šlechetné činy.

V zemské stavovské rodové unii se sdružují obyvatelé historických zemí Koruny české - Čech, Moravy a Slezska, aby obnovili rodové tradice a s tím související morální, kulturní a historické hodnoty a navrátili se ke všemu kladnému, co bylo v minulosti v této oblasti zanedbáno a záměrně potlačováno.

www.zsru.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right