Česká vexilologická společnost

VEXILOLOGIE je pomocná věda historická (podobně jako heraldika či sfragistika), která se zabývá historií, symbolikou a použitím vlajek a praporů.

Česká vexilologická společnost, z.s. (dále „ČVS“) je nejstarším sdružením svého zaměření ve střední a východní Evropě. Byla založena pod záštitou tehdejšího Obvodního kulturního domu v Praze 3 dne 29. ledna 1972 jako Vexilologický klub. Tehdy sdružovala 31 zájemců o studium, registraci a dokumentaci vlajek a praporů, tedy o pomocnou historickou disciplínu zvanou vexilologie, a to nejen z Prahy 3, ale z celého tehdejšího Československa. Kromě nich se však jejími externími členy stali i vexilologové z Polska, NDR a SSSR, protože v těchto zemích obdobné organizace dosud neexistovaly. Záhy členské základna klubu dosáhla stovky individuálních členů, jejichž počet dosáhl maxima v 80. letech minulého století, krátce před revolučním rokem 1989. V současné době má ČVS necelou stovku individuálních a kolektivních členů z Česka, zato přes dvacet členů zahraničních a udržuje výměnu s dalšími dvaceti vexilologickými společnostmi v cizině. Politické změny v r. 1989 nám umožnily, abychom se v r. 1992 po schválení nových stanov a jejich registraci osamostatnili, získali právní subjektivitu a stali se i oficiálně od r. 1993 členy Mezinárodní federace vexilologických společností (FIAV). Dne 2. dubna 2005 změnil Vexilologický klub v Praze svůj název na Česká vexilologická společnost.

www.vexilologie.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right