Genealogická komunita ČR

Projekt Genea – soupis matrik je první etapou tvorby metainformační databáze o zdrojích genealogických informací. Databáze může obsahovat jednotný centrální soupis matrik uchovaných v archivech České republiky. Soupis matrik obsahuje informace o uložení matriky, její dostupnost, charakteristiku, časové období , index obcí a míst, informaci o dostupnosti jmenného rejstříku a další dostupné informace. Součástí soupisu je rovněž soupis míst založený na Územně informačním registru státní správy a doplněný o datovaný výskyt zaniklých nebo přejmenovaných míst. Všechna místa jsou identifikována rovněž územně zeměpisnými souřadnicemi. Cílem první etapy realizace metainformační databáze je poskytnout badatelům seznam všech matrik, ve kterých je obsaženo místo, které badatel zná pod aktuálním nebo alternativním historickým názvem. Jako doplňující informace bude přístupný seznam aktuálních matričních míst a historické zařazení míst do farností, soudních a politických okresů a krajů.

Naleznete zde pomoc genealogům - rodopiscům, databázi soupisu (seznamu) matrik archivů ČR, praktické informace, odkazy a další.

Rady do začátku - informace pro nejen začínající genealogy o hledání v matrikách, čtení písma atd.

Bádání v archivu - stránky o tom, jaké dokumenty a informace můžete nalézt v archivech

Další instituce - genealogické a jiné společnosti v ČR a SR

Hledám matriky - hlavní obsah těchto stránek. Databáze informací se všemi obcemi ČR a soupisem matrik-knih uložených v archivech

Mapy - odkazy na historické i moderní mapy, které se hodí pro genealogické bádání

Pomůcky - pomůcky, které se hodí při bádání jako např. seznam odborné literatury, vzory písmen, genealogické seznamy a další

O Genea - o projektu a sdružení Genea, cíle a možnosti spolupráce

Odkazy - internetové odkazy na zajímavé stránky související s genealogií, heraldikou a historií

Fórum - místo pro různé dotazy, oznámení související s projektem, stránkami, ale i bádáním

www.genea.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right